Många skulle nog säga att Valborg ägde rum igår, den sista april. Faktum är dock att abbedissan Valborgs festdag är just idag, den 1 maj. Skälet till att Valborg har istället har blivit synonymt med sista april är att vi liksom alla andra högtider firar dagen innan; valborgsmässo
Gustav Lundin and Mats Hellström
Pandemin har slagit hårt mot landets museer. Det har vi pratat om tidigare, inte minst i de två första avsnitten av Brunnspodden. Det var den 18 decemb…
Gustav Lundin, Mats Hellström, and Tohbbe Lindblom
Den globala pandemin med covid-19 har nu pågått i ett år och det präglar fortfarande stora delar av vårt samhällsliv, arbetsliv och privatliv. Det tala…
Gustav Lundin, Tohbbe Lindblom, and Mats Hellström
I det förra nyhetsbrevet som skickades ut på nyårsdagen tog vi avsteg i det förgångna 2020. Sedan dess så har vi inom arbetsgruppen under årets första …
Gustav Lundin
Visst är det något fascinerande med årsskiften! I ett och samma skede blir ens samtid, framtid och dåtid samtidigt lika mycket aktuella. Det ger en stu…
Gustav Lundin, Tohbbe Lindblom, and Mats Hellström
En ny ljudguide i april. En ny utställning i juni. Ett nyhetsbrev i oktober. Dessutom en omarbetad och en ny webbplats. Det har varit ett år med flera …
Gustav Lundin
Under de senaste veckorna har läget med coronapandemin förvärrats, och när detta nyhetsbrev skickas ut så vårdas alltför många människor med allvarliga…
Gustav Lundin, Tohbbe Lindblom, and Mats Hellström
Det har inte varit något vanligt år, varken i världen, i Sverige eller på Sätra Brunn. Till följd av coronapandemin så blev det ingen sedvanlig brunnss…
Gustav Lundin
See all