Taggar

Här kan du navigera genom tidigare utgivna nummer av Brunnsmuseets nyhetsbrev genom “taggar” eller “brevetiketter”.

🔖 #bmbestnine

»»» De mest gillade inläggen på Brunnsmuseets Instagram, sammanfattade i topp-nio.

🔖 #brunnskonst

»»» Konstverk från Sätra Brunn som presenteras under konstmånaden i december.

🔖 Arkivering

»»» Brunnsmuseets arbete för bevarande och arkivering.

🔖 Arkivfynd

»»» Tips på sådant som kan hittas i offentliga arkiv, både analogt och digitalt.

🔖 Bokutdrag

»»» Nyhetsbrev som innehåller längre utdrag ur den rika floran brunnslitteratur.

🔖 Brunnsminnen

»»» Nostalgi-tripp för dig som älskar Sätra Brunn!

🔖 Digitalisering

»»» Beskrivning av Brunnsmuseets arbete för digitalisering.

🔖 eTjänster

»»» Presentation av eTjänster inom digitalt kulturarv som du kan ta del av via internet.

🔖 Extra

»»» Extra nyhetsbrev publicerat med anledning av någon särskild nyhetshändelse.

🔖 In Memoriam

»»» Minnesord för bortgångna brunnsvänner.

🔖 Kulturarvsdagen

»»» Med anledning av Kulturarvsdagen som äger rum andra helgen i september.

🔖 Litteratur

»»» Nyhetsbrev som berättar om Brunnsmuseets arbete för utgivning av litteratur.

🔖 Lyssningstips

»»» Tips på podcast eller video som inte producerats av Brunnsmuseet själva.

🔖 Nyårsspecial

»»» Publicerat på nyårsdagen med olika årskrönikor.

🔖 Open Sources

»»» Nyhetsbrev om Brunnsmuseets arbete för digitalt tillgängligt kulturarv.

🔖 Podcast

»»» Nyhetsbrev som berättar om Brunnsmuseets egen podcast.

🔖 Reportage

»»» Nyhetsbrev med längre artiklar om någon person eller något ämne.

🔖 Samtidsdokumentation

»»» Brunnsmuseets arbete för att bevara det som händer idag – för framtiden.

🔖 Samverkan

»»» Några exempel på där Brunnsmuseet aktivt samverkar med andra organisationer och aktörer, såsom att anordna föredrag.

🔖 Skragge-koden

»»» Nyhetsbrev som berättar om projektet att digitalisera Samuel Skragges böcker. Dessa brev finns även under Litteratur och Digitalisering.

🔖 Utställningar

»»» Nyhetsbrev som berättar mer på djupet om Brunnsmuseets utställningar.

🔖 WLM

»»» Nyhetsbrev om fototävlingen Wiki Loves Monuments (WLM) som äger rum i september.