Visst är det något fascinerande med årsskiften! I ett och samma skede blir ens samtid, framtid och dåtid samtidigt lika mycket aktuella. Det ger en stund för reflektion och eftertanke. Därför är det särskilt angeläget att vi för årets första nyhetsbrev ger utrymme både för att b…
Gustav Lundin, Tohbbe Lindblom, and Mats Hellström