Vi skriver om en del av Historien om Sverige

Med start från hösten 2023 sänder SVT serien ”Historien om Sverige”, och i samband med detta är landets museer inbjudna att vara med och skapa en historierörelse. Sedan december 2022 arbetar Brunnsmuseet för att producera eget material som är tänkt att komplettera TV-serien med ett särskilt unikt Sätra Brunns-perspektiv. Allt som en del av Brunnsmuseets nyhetsbrev!

“Den stora berättelsen om vårt land. Om människorna och krafterna som format det - från istiden till våra dagar. Simon J Berger är seriens berättare. Programserien består av tio delar och bygger på rekonstruktioner av historiska skeenden och personer. Över 300 experter har bidragit till innehållet och 100 av dem medverkar i serien. Ledmotivet till serien är komponerad av Ludwig Göransson och Per-Gunnar Juliusson.”

TV-serien består av tio avsnitt, men endast fyra av dessa täcker in perioden från år 1700 och framåt som Sätra Brunn har funnits som kurort. Så vad finns det då att berätta? Det ska visa sig finnas en hel del. Vi hoppas med dessa specialnummer kunna fördjupa historieskrivningen genom att vidga perspektiven både rumsligt och tidsmässigt. Det vi här kan benämna som förhistorien, alltså tiden innan det som historien identifierat som ett avgränsningsbart studieobjekt, går inte att bortse från när vi försöker skapa förståelse för historien.

Huset Björnbo på Sätra Brunn är en del av historien om Sverige. CC BY-SA Tulipasylvestris / Larissa Borck via Wikimedia Commons. Logotypen ägs av SVT men används med tillstånd.

Serien premiärvisas 2023 med anledning av Sveriges 500-årsjubileum. Men de händelser som senare historiska studier identifierats som Sveriges ursprung skildras i TV-serien först i avsnitt 5. Alltså har “Historien om Sverige” också ett stort fokus på förhistorien. Det är en förhistoria som studeras inom narrativet av Sverige som nation, under en period i historien där Sverige inte existerande som nation. Samma perspektiv går att tillämpa i fråga om Sätra Brunn. Det vi idag känner som Sätra Brunn har i forna tider benämnts på olika sätt, beskrivits på olika sätt och dess historia har haft olika ställning beroende på när den har studerats.

Lista över utgivna specialnummer

  1. Tidsperioden 14.500 f.Kr. till 3700 f.Kr.

  2. Tidsperioden 1700 f.Kr. till 500 e.Kr.

  3. Tidsperioden 536–1000.

  4. Tidsperioden 1100–1360.

  5. Tidsperioden 1361–1560.

  6. Tidsperioden 1560–1658.

  7. Tidsperioden 1658–1721.

  8. Tidsperioden 1719–1810.

  9. Tidsperioden 1809–1921.

  10. Tidsperioden 1921 till våra dagar.

Samtliga publicerade nummer

Följ Brunnsmuseets nyhetsbrev för senaste nytt kring museets verksamhet och kommande berättelser på temat ”Historien om Sverige”.

***