1 Comment
Jun 4, 2023Liked by Gustav Fröjdlund

Det är längese'n som vi var i Sätrabrunn nu.

Vi bodde uppåt Norrlund under ett antal år. Vi bor nu 'Down Under' sedan 37 år.

Vi tycker att det är trevligt att hålla kontakt och se vad som händer i Sätrabrunn och omgivning.

Expand full comment