Det våras för museerna (#7)

Pandemin har slagit hårt mot landets museer. Det har vi pratat om tidigare, inte minst i de två första avsnitten av Brunnspodden. Det var den 18 december 2020 som regeringen presenterade nya åtgärder och restriktioner för att motverka spridningen av det nya coronaviruset, som ger sjukdomen Covid-19. Bland de nya restriktionerna fanns att offentligt drivna museer inte längre skulle hålla öppet.

Nu är våren på ingång och en ny säsong väntar för landets museer och museibesökare. Sedan den 11 mars 2021 har museerna fått möjlighet att kunna öppna upp igen under smittsäkra former. Detta genom att museer omfattas av nya, mer ändamålsenliga regleringar i begränsningsförordningen. Även om flera museer valt att hålla stängt ytterligare en tid på grund av hög smittspridning lokalt, så innebär de nya regleringarna att museiverksamheter kan börja se ljuset i tunneln ut ur pandemin. En möjlighet att planera verksamheten med framtidstro för både de offentligt och ideellt drivna museerna.

***

I förra veckan hölls årsmöte för den ideella föreningen Arbetsgruppen för Brunnsmuseet Sätra Brunn, som står bakom och driver Brunnsmuseet. Efter att annorlunda men starkt verksamhetsår 2020 fortsätter vi med samma uppställning till kommande år. Mats Hellström omvaldes som ordförande för ytterligare ett år och Tohbbe Lindblom som kassör för en ny period om två år. Sekreterare är fortsatt Åsa Nilsson, som 2020 valdes för en mandatperiod om två år. Kerstin Larsson fortsätter som föreningens revisor.

Med start i detta nyhetsbrev så kommer vi även börja presentera personerna bakom Brunnsmuseet. Det är viktigt att lyfta fram och belysa ideella insatser, och förhoppningsvis kommer du som läsare av detta nyhetsbrev att uppmuntras av dessa personliga möten i en tid när vi behöver hålla fysiskt avstånd.

Signerat Gustav Lundin, redaktör för Brunnsmuseets nyhetsbrev.

Det gamla vykortet – en skildring av alla tiders brunnslif

Till årets sommarutställning har vi tittat i den vykortssamling som Brunnsmuseet förfogar över och valt att visa ett antal gamla vykort. Samtliga av dessa  har en liten historia som på ett eller annat sätt beskriver "brunnslifvet" på kurorten.

Att skriva brev och vykort var det vanliga sättet att kommunicera vid förra sekelskiftet, långt innan mejl och telefoner. I detta nyhetsbrev visar vi ett av dessa, men många fler kommer att kunna skådas på Henschens badhus och årets sommarutställning "Alla tiders brunnslif!"

Vykort med Brunnsgården och textsida. Poststämplat 16 juni 1916.

På vykortet står det:

Sätrabrunn d: 15/6 16

Bästa kusin med familj

Jag är nu vid Sätra brunn och badar

Gyttjebad Barrbad Hetluft o Massage

och befinner mig efter omständigheterna

väl är mycket bättre godt hopp att bli

riktigt frisk tack för eder goda vilja att

kunna komma till eder men det här är

nog mycket bättre. blir här tills den

7 juli bed dina flickor skrifva något

min (adr) Skogsbo Sätra brunn

Hälsa alla Anna Lundbrg

En speciell gåva till Brunnsmuseet

Ann-Marie Hansen, Uppsala har gått bort i en ålder av 87 år. Hon hade en lång gärning på Sätra Brunn. Redan 1960 började hon jobba som chefssjuksköterska på brunnen och verkade som sådan under en lång rad år.

Bild: © privat.

Ann-Marie arbetade med reumatiker och såg de svårigheter de hade vid hanteringen av sina medicinförpackningar. Hon samarbetade med sjukgymnaster och arbetsterapeuter och skapade ett program för ledskyddsundervisning i samarbete med Ulla Nordenskiöld, arbetsterapeut och Birgitha Archenholtz, sjukgymnast, deras program har under många år legat till grund för undervisning för reumatikers rehabilitering och vann gehör runtom i landet. Många är de medarbetare och vänner som minns den arbetsglädje och vänskap hon skänkte.

Brunnsmuseet har efter Ann-Marie mottagit en samling Sätra Brunns-minnen. Litteratur, tidningsartiklar, fotografier, vykort, med mera. Vi är mycket tacksamma för detta som kommer att bli en del av vårt arkiv. Alla bidrag som möjliggör vårt uppdrag att bevara och tillgängliggöra Sätra Brunns historia är välkomna tillskott till vår verksamhet. Vi tackar Ann-Maries efterlevande.

Åsa Nilsson, medlem i Brunnsmuseet tillika arbetsterapeut och mångårig arbetskamrat med Ann-Marie säger följande: “Ann-Marie var alltid mån om att uppdatera kontakten, från att vi jobbat i praktiken med patienter på Sätra Brunn, till att vi sedan under åren hade kontakten via Vänföreningen, en fin och saknad vän”.

Digikult 2021

Den 13-15 april anordnas konferensen Digikult 2021 om digitalt kulturarv i praktiken, och för första gången kommer Brunnsmuseet närvara med två representanter. Precis som vid Arbetsams museidagar med årsmöte den 16 april så är det museets omvärldsspanare Tohbbe och Gustav som representerar Brunnsmuseet.

Vi kommer följa upp konferensen och museidagarna med att spela in det tredje avsnittet av Brunnspodden, Brunnsmuseets podcast om museer och kulturarv. Prenumerera på podden för att inte missa när avsnittet läggs ut i slutet av denna månad.

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till konferensen, fram till fredag 9 april. Följer du med oss?

Läs mer om Digikult

Arbetsgruppen utökas och bildar egen Datagrupp

Vi är glada för att kunna välkomna två nya medlemmar i arbetsgruppen för Brunnsmuseet, som var och en utifrån sina kompetenser kommer bidra till att förverkliga museets uppdrag. Men vilka är våra nya förmågor, och vad har de för koppling till brunnen? Ja, som man frågar får man svar!

Vår första nykomling är Åke Hellström, han beskriver sig själv på följande sätt:

Åke Hellström heter jag, pensionerad IT-tekniker i Solna, som har arbetat med datorer, kundservice och programmering från tiden när man transporterade datorer på lastbilar, till idag när motsvarande datakraft ryms i ryggsäcken eller t.o.m. i fickan.

Jag ska nu försöka göra lite nytta i Brunnsmuseets datagrupp - mycket ska t.ex. digitaliseras och sedan göras tillgängligt på olika sätt. Användar-, kund- och besökarperspektivet är viktigt för mig.

Intresset för Sätra Brunn inklusive Brunnsmuseet har vuxit fram efter ett antal vistelser på platsen i olika sammanhang och vid olika årstider sedan många år tillbaka. Genom goda vänners försorg har jag också fått en del inblick “bakom kulisserna” på Brunnen. En enastående skatt väl värd att värna om!

Åke kommer tillsammans med Tohbbe och Gustav att utgöra kärnan i vår nyskapade Datagrupp, som kommer bidra med verksamhetsstöd, digital förmedling och förvaltning, utställningsteknik och omvärldsbevakning. Kring arbetet med digitala plattformar och digitalisering har vi gjort stora ansträngningar under de senaste åren, och genom Datagruppen så kommer vi kunna lyfta detta arbete ytterligare. Vi kommer berätta mer om detta i kommande nyhetsbrev.

Definition av digital transformation för Kulturarvssektorn

På senare år har det pratas mer och mer om att digitalisera, blir mer digital, allt ska vara digitalt tillgängligt och ibland verkar det som att några upplever att det plötsligt inträffat en digital explosion, men så är inte fallet.

På 1960-talet började datorer att dyka upp lite här och där i Sverige. Vi kallade det då för datorisering och allt berodde på ”datan”. Framgångar såväl som motgångar. Alla fel berodde på ”datan” och den mänskliga faktorn föll nästan i glömska. Något årtionde senare kom de små underverken som gjorde att varje hem blev till en liten datahall. Varje hem skulle ha en PC. På 1980-talet blir TCP-IP – protokollet som ligger till grund för internets infrastruktur – standard. Nu pratar vi om internet. Både med stort I och litet i. 1996 blir Internet årets julklapp!

Sen kom millenniumskiftet allt skulle rasa ihop… nä, inget hände, men tjugo år senare… Covid-19 och en rejäl skjuts framåt för internet. Helt plötsligt skulle det fysiska mötet ersättas av digitala möten. Detta inom alla sektorer och så även inom kulturarvssektorn. Allt skulle göras tillgängligt och kunna nås digitalt. Det arbetet hade påbörjats tidigare, men på grund av låg fokusering gick det långsamt och det saknades pengar och på många håll kunskap. Men med pandemins intåg så ändrades det. Den digitala transformationen är nu ett prioriterat område för många, så även för oss inom kulturarvssektorn. Vår översättning av Europeana Pro:s definition av begreppet:

Digital transformation är både processen och resultatet av att använda digital teknik för att förändra hur en organisation fungerar och levererar värde. Det hjälper en organisation att utvecklas, uppfylla sitt uppdrag och tillgodose behoven hos sina intressenter. Det gör det möjligt för kulturarvsinstitutioner att bidra till omvandlingen av en sektor som drivs digitalt och ett Europa som drivs av kultur.

Vill du veta mer om internets utveckling se tidslinjen på internetmuseum.se.

Signerat Tohbbe Lindblom, medlem i Brunnsmuseet och håller ett öga på vad som händer uti världen.

Museiguiden 2021 ute nu

I slutet av mars släpptes årets upplaga av Museiguide för arbetslivsmuseer. Detta år har 489 arbetslivsmuseer och medlemmar i ArbetSam valt att medverka i Museiguiden. ArbetSam är en medlemsförening för arbetslivsmuseer som arbetar för att stötta, lyfta och synliggöra arbetslivsmuseer.

Museiguiden finns att ta del av som komplett katalog (PDF-format), samt appar för App Store och Google Play, här nedan. Vi kommer även erbjuda ett antal fysiska exemplar av katalogen som du kan hämta gratis i våra fysiska utställningar.

På sida 81 i katalogen finns Brunnsmuseet representerat med följande beskrivning:

Sätra Brunn är en kurort med välbevarad brunnsmiljö från 1700. Brunnsmuseets fysiska utställningar är en del i vårt arbete för att bevara och berätta om de historiska värdena som finns på Sätra Brunn. Årets omarbetade utställning ”Alla tiders brunnslif!” går på djupet i de historiska källorna.

Det var allt för denna gång. Nästa planerade nyhetsbrev skickas ut den 1 maj.