Ställ in. Ställ om. Ställ ut. (#2)

Under de senaste veckorna har läget med coronapandemin förvärrats, och när detta nyhetsbrev skickas ut så vårdas alltför många människor med allvarliga symptom av Covid-19. Personalen inom hälso- och sjukvården samt omsorgen är pandemins hjältar och de gör otroliga insatser som vi alla ska vara tacksamma för.

Pandemin orsakar bekymmer för stora delar av samhället, så även bland landets ideella, privata och offentliga museer. Många arbetslivsmuseer har sett sommaren passera utan att få de besökare, intäkter och uppmärksamhet som är så viktigt för att hålla verksamheten levande. Även Brunnsmuseet har gått miste om möjligheten att få träffa många nya besökare, men utifrån rådande läge är vi ändå förvissade och förhoppningsfulla om att vi har ett bra läge med en stabil ekonomisk situation och goda möjligheter att ställa om utifrån det förändringstryck som råder.

Den 22 november stängde vi vår särskilda utställning i Mellantorpet inför vintern, men hoppas kunna öppna den igen till våren. Vinter på Brunnsmuseet innebär att vi som vanligt finns på nätet. Vi arbetar nu vidare med flera angelägna projekt som kommer synas både under vintern och under de kommande åren. Inte minst planerar vi för ett premiäravsnitt av vår nya podcast om museer och kulturarv som vi hoppas kunna publicera nu i december.

I det förra nyhetsbrevet nämndes att vi under november planerade att besöka Stiftsbiblioteket i Västerås för att få tag på bildmaterial som vi skulle använda i återutgivningen av Ruth Rosenius-Högmans verk som e-böcker. Vi hade bokat in ett besök den 26 november, men tvingades under rådande omständigheter att ställa in.

Utifrån det rådande läget tar museerna ett stort ansvar och ställer upp för minskad smittspridning. Många museer håller helt stängt, andra har öppet med anpassad verksamhet. Möten och evenemang ställs in eller ställs om till digitalt. Under hösten har representanter från Brunnsmuseet suttit med på flera sådana digitala evenemang, däribland Digitalt museimöte 7-8 september, Arkiveringskurs 14 oktober och Söka pengar-kurs 25 november. Vi har också själva i samband med Kulturarvsdagen arrangerat digitala föreläsningar som finns att se på vår YouTube-kanal.

Vi ser framför oss att fler museiverksamheter inklusive vår egen kommer behöva fortsätta ställa in och ställa om. Däremot kommer vi fortsätta med det som museer gör, att ställa ut. Vi kommer använda de möjligheter som finns att fortsätta bevara och berätta om kulturarvet.

Konstmånaden kommer tillbaka

För femte året i rad så kommer vi under december lyfta fram brunnskonst i alla dess fantastiska former i våra sociala kanaler. Syftet med att vi började med konstmånaden under 2016 var att kunna hitta material för att underhålla våra följare under en tid när museets arbete går på sparlåga. Även om museets arbete numera pågår året runt, så är konstmånaden fortfarande populär bland våra följare och vi väljer därför att fortsätta med den. Har du som läsare av detta nyhetsbrev någon konst med motiv från eller på andra sätt har anknytning till Sätra Brunn så mejla oss gärna en bild på detta med en rad att det är okej att publicera.

Mathiesen på Sätra Brunn, målning av skräddarmästare Eric Österlund (1812-1907) från Östervåla. Figuren längst till höger är Olof Glas, brunnens intendent 1852-1867.

Renoveringen av Maskinhusets skorsten är färdig

Maskinhuset med dess vattentorn och skorsten uppfördes 1887-1888 för att friställa de kringliggande badhusen från deras ångmaskiner och skorstenar. Anläggningen innehåller i den nedre murade delen en imponerande och teknikhistoriskt intressant värmepanna/ångpanna, och i sin övre del ett torn av trä med tallbarrskokeri och vattentankar. Via ledningar försörjdes de kringliggande badhusen med kall-, varmvatten och egentillverkat tallbarrsextrakt.

Murare Robert Andersson under arbetet med skorstenen. Inte nog med att Robert är släkt med Samuel Skragge i tionde led, kollegan Krister som var med under arbetet är också släkt med Skragge - men utan att de är (nära) släkt med varandra.

Skorstenen har sedan den byggdes både förkortats och reparerats tidigare, senast det hände var 1991. Nu hade det uppstått sprickbildningar i fogar mellan tegelstenar och området runt skorstenen har under sommaren varit avstängt på grund av rasrisk.

Med bidrag från Länsstyrelsen i Västmanland har två murare från Västerås, Robert och Krister, under hösten arbetat med att säkra skorstenen, bytt en del stenar och lagt nya fogar. Vi kan nu känna oss säkra att detta “landmärke” på Sätra Brunn står upp länge än.

Lite kuriosa är alltså att de båda murarna härstammar från släkten Skragge. Samuel Skragge, vars böcker (”tractater”) vi berättade om i förra nyhetsbrevet, var den som 1700 startade verksamheten vid källorna i Sätra.

Under arbetet med skorstenen har vår egen brunnsfotograf Ebba Liljestrand tagit mängder av bilder från arbetet som vi gärna delar med oss av. Tack till murarna för ett fantastiskt bra arbete och att vi fick följa det på nära håll.

Digisam anordnar nätverksträff

Med start från detta nyhetsbrev så kommer vi även göra vissa utblickar med vad som händer i vår omvärld, både i Sverige och i Europa. I detta nyhetsbrev och framöver kommer vi ha några rubriker om vad som händer utanför Sätra Brunn och vårt museum, men som är intressant att bevaka särskilt för dig som jobbar vid ett annat museum.

Partnerkollektivet Digisam arbetar gemensamt för att digitalisera kulturarvet.

Den 10 december 2020 bjuder Digisam in till nätverksträff Öppet kulturarv. Temat för träffen är öppna data och GDPR. Digisam är en plattform där 22 nationella kulturarvsaktörer tillsammans arbetar för att kulturarvet ska bli digitalt och öka tillgängligheten. Du kan läsa mer och anmäla dig på Digisams hemsida. Sista anmälningsdag är den 8 december.

Anmälan

Uppsnappat: Akademisk kvart om kulturarv

Maria Engberg ger ett föredrag om sin forskning under “En akademisk kvart” - populärvetenskapliga lunchföreläsningar av forskare på Malmö högskola.

Kulturarv och berättande i telefonen. Det är titeln på ett mycket intressant föredrag av Maria Engberg, programansvarig för forskningsprogrammet Data Society vid Malmö Universitet. Marias forskningsintressen inkluderar digitalisering, digital humaniora, computational media, augmented, mixed & virtual reality-applikationer. Lyssna på föredraget på YouTube, det är väl använda 16 minuter.

Se föredraget

Europa… Europeana… pro.europeana.eu

Det händer MYCKET på europeisk nivå när det gäller MUSEER! Låt mig börja med en presentation av Europeana Foundation som är operatör av europeana.eu vilket är Europeiska unionens digitala plattform för kulturarv. Deras uppdrag är att göra det europeiska kulturarvet åtkomligt från en plattform via www.europeana.eu

De stödjer också kulturarvsinstitutioner i deras digitala omvandling. Fokusområdena varierar från digitalisering och aggregering av högkvalitativa data till teknisk innovation, återanvändning och kapacitetsuppbyggnad. Det arbetet utgår från deras hemsida pro.europeana.eu.

Våra aktiviteter för att underhålla och utveckla kärnplattformen finansieras under finansieringscyklerna för Digital Service Infrastructure (DSI). Genom åren har vi också deltagit i andra EU-finansierade projekt för att stödja kulturarvsinstitutioner i deras digitala omvandling. Fokusområdena varierar från digitalisering och aggregering av högkvalitativa data till teknisk innovation, återanvändning och kapacitetsuppbyggnad. De har producerat ett flertal intressanta publikationer.

Här ska jag nämna två stycken som jag tycker är extra intressanta.

Digital transformation in the time of COVID-19

Google översättning av deras beskrivning: ”Denna rapport från Michael Peter Edson och Jasper Visser presenterar resultaten från en process som involverade 64 deltagare från 22 länder under tre veckor under juni 2020. Processen var en del av ett pågående arbete från Europeana Foundation att undersöka digital transformation och kapacitetsuppbyggnad inom den europeiska kulturarvsektorn.”

The digital transformation agenda and GLAMs - Culture24 findings and outcomes

Denna rapport beställdes av Europeana för att hjälpa dem att förstå hur man bäst går vidare för att stödja och främja en ”digital transformationsagenda” inom deras nätverk av GLAM*-institutioner, särskilt inom området kapacitetsuppbyggnad och effekterna av Covid-19-pandemin på sektorn.

* GLAM är en engelsk benämning av den så kallade ABM-sektorn, och står för Galleries, Libraries. Archives and Museums.

Har du synpunkter eller frågor om dessa “Europeana publikationer” hör av dig till tohbbe@brunnsmuseet.se.

Betrakta brunnen i 60 års förändring

Den 18 november arrangerades den internationella GIS-dagen runt om i världen. GIS står för ”Geografiskt informationssystem” och det är användbart för en lång rad olika saker, men det viktigaste för oss är inte att berätta om allt möjligt som GIS kan användas till, utan vad vi har använt det till och kommer kunna göra med det framöver.

I juni 2020 ingick Brunnsmuseet avtal med Lantmäteriet om att få kostnadsfri tillgång till GIS-data (geodata) som kulturarvsaktör, däribland så kallad ortofoto, som är en slags skalriktiga flygbildsmosaiker som täcker hela landet. Ortofoto finns ända tillbaka till början av 1960-talet, och är idag ett värdefullt historiskt material för att kunna se förändringar i landskap.

© Lantmäteriet. Publicerad med tillstånd, avtal LM2020/009723. Observera att denna resurs inte räcks av Creative Commons-licens. Klicka på bilden eller följ länken nedan för att öppna den interaktiva “dra själv”-versionen.

Baserat på ortofoton så har vi gör det möjligt att betrakta brunnen i sextio års förändring genom en enkel webbtjänst. Här kan du jämföra brunnsområdet som fotograferades 1960 med en motsvarande avbildning 2019. Dra i handtaget i mitten för att ta fram det nya och det gamla, och se förändring och kontinuitet på området som började utvecklas 1700. Varning bör utfärdas - detta kan vara beroendeframkallande för den som har starka känslor för detaljer!

Öppna dra själv-version

Digitalt julpüssel

Nu i juletid är det populärt med julpyssel, och ett år som detta finns det förstås även en del digitala alternativ för den som vill knepa och knåpa. Vi bjuder här på ett pussel med brunnsmotiv som du kan lägga själv på din dator.

Lägg pusslet

Lyckas du få ihop hela pusslet?

Dela nyhetsbrevet

Gillar du vårat nyhetsbrev? Tveka då inte om att dela med dig till andra! Kopiera länken och skicka den till alla du känner!

Dela nyhetsbrevet

Nu är nyhetsbrevet slut för den här gången.

Men får du inte nog av Brunnsmuseet? Då kan du besöka vår nya webbplats för kulturarvsprojekt.