Premiär för Brunnsmuseets nyhetsbrev! (#1)

Det har inte varit något vanligt år, varken i världen, i Sverige eller på Sätra Brunn. Till följd av coronapandemin så blev det ingen sedvanlig brunnssommar med studentbal, midsommarfirande, konserter, bröllop, pubaftnar och seniorkollo. Sätra Brunn Hälsobrunn AB som driver kurortens hotell, restaurang, spa och konferensverksamhet såg ingen annan möjlighet att stänga ner sin verksamhet fram till den 1 september. Som en följd av nedstängningen så valde även Brunnsmuseet att ställa in vår sedvanliga sommarutställning i Henschens badhus, som skulle ha blivit vår sjunde i ordningen.

Brunnsmuseets valde istället att bygga en något mindre, men permanent året runt-utställning i byggnaden Mellantorpet på Sätra Brunn. Utställningen öppnade i juni och har sedan dess hållit öppet varje tisdag-söndag kl. 11-17. Utställningen håller fortfarande öppet in i november och tills vidare, så länge som den stundande vintern inte gör det olämpligt att hålla öppet.

Under tiden som vi håller stängt så fortsätter dock vårt arbete i oförminskad styrka, vilket vi kommer berätta mer om i detta nyhetsbrev. Vi planerar att skicka ut ett nytt nyhetsbrev i början av varje månad. Gustav Lundin är utsedd till redaktör för nyhetsbrevet och ansvarig utgivare är föreningens ordförande Mats Hellström.

Vill du skriva upp dig själv eller tipsa en vän? Här kan du göra det! Tryck på knappen.

Prenumerera nu

Digitalisering av litteratur

Under Kulturarvsdagen 11-13 september 2020 arrangerade Brunnsmuseet två digitala föreläsningar som sändes på vår YouTube-kanal. I den ena föreläsningen berättade vi om vårt arbete med att digitalisera litteratur, och då särskilt om Ruth Rosenius-Högmans två verk ”Uppgifter om Sätra Brunn” och ”Sätra Brunn genom tiderna”. I föreläsningen angavs en tidsplan om att kunna lansera båda titlarna en månad senare, efter att nödvändigt bildmaterial inhämtats från Rosenius-Högmans bevarade arbetsmaterial som förvaras hos Stiftsbiblioteket i Västerås.

Museets ordförande Mats Hellström besökte Stiftsbiblioteket i slutet av september och hittade ett omfattande och mycket intressant material. Samlingarna var överväldigande och över förväntan, vilket även innebar att det inte fanns tillräckligt med tid för att gå igenom de saknade bilderna. Ett nytt besök planeras i början av november. Vi planerar även att göra en uppföljande digital föreläsning och kanske lanseringsmingel (?) i samband med att e-böckerna blir tillgängliga i februari 2021.

Skragges tractater nu samlade digitalt

Samuel Skragge (född ca 1660, död 1718) var en svensk provincial medicus (motsvarande dagens distriktsläkare) och den som grundade Sätra Brunn som kurort år 1700. Skragge författade ett flertal skrifter om surbrunnar och hälsokällor, varav tre titlar är utgivna på svenska (han författade även böcker på latin och tyska). I dessa ”tractater”, ett begrepp som nämns i den senare brunnslitteraturen, utvecklar Skragge sina erfarenheter och insikter som inspirerats av läromästaren Urban Hjärne. Endast en handfull fysiska exemplar av varje titel finns bevarade på bibliotek runt om i Sverige, och det är därför svårt och otillgängligt att få tag i dem.

Brunnsmuseet har gjort bedömningen att dessa boktitlar har ett starkt kulturhistoriskt värde och att den snåriga och ålderdomliga texten kan gömma intressanta uppgifter om kurorten Sätra Brunns grundare och grundande. Sedan tidigare har Brunnsmuseet låtit beställa och bekosta digitaliseringen av de två sistnämnda ”tractaterna” från 1701 och 1703. Brunnsmuseet beslutade på ett arbetsmöte den 9 september 2020 att även låta bekosta digitaliseringen av den tredje återstående delen för att göra ”tractaterna” kompletta. Digitaliseringen har utförts av Kungliga biblioteket i Stockholm. Denna del är skriven långt tidigare, redan 1688, men den utgåva som skannats in är en omarbetad utgåva som gavs ut 1708. Den handlar till skillnad från de tidigare två inte om Sätra Brunn, som ännu var en oupptäckt plats även för Skragge, utan om surbrunnar vid Wiksberg i Södermanland.

Samtliga delar av Samuel Skragges ”tractater” finns nu samlade och tillgängliga för kostnadsfri nedladdning på Brunnsmuseets webbplats för kulturarvssamlingar, sidan Litteratur.

Besök webbplatsen

Titelbilderna för Skragges “tractater”.

Ny webbplats för Kulturarv Västmanland och vårt arbete med de digitala samlingarna

På onsdagen den 21 oktober invigdes den nya webbplatsen för Kulturarv Västmanland. Brunnsmuseet är medlem i Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, som är en av dem aktörer som står bakom webbplatsen.

Besök webbplatsen

Brunnsmuseet har i dagsläget inga planer på att börja publicera några större mängder material genom Kulturarv Västmanland, vi planerar istället att fortsätta utveckla vår egen webbplats för kulturarvssamlingar som bygger på den fria programvaran Omeka.

Vi undersöker även möjligheten att på sikt använda vår egen plattform Omeka som utgångspunkt och låta våra samlingar bli tillgängliga genom en gemensam sökfunktion, såsom det rikstäckande K-samsök och den EU-gemensamma Europeana Collections. Tohbbe och Gustav från arbetsgruppen deltog i ett webbinarium om K-samsök den 24 september 2020, i syfte att lära oss mer om olika plattformar för kulturarvsmaterial. Vi behöver arbeta vidare för att kvalitetssäkra och licensmärka materialet på vår egen plattform för att någon vidareleverans ska kunna vara aktuell.

Lyssningstips: Vetenskapsradion historia från Loka brunn

Under 2020 firar Loka Brunn 300 år och med anledning av jubileet har Vetenskapsradion historia varit på besök i Loka. I programmet intervjuas Mia Spendrup, som är Loka brunns VD samt Elisabeth Mansén, professor i idéhistoria och författare till boken ”Ett paradis på jorden: om den svenska kurortskulturen 1680-1880”, som bygger på källmaterial från Sätra Brunn och flera andra kurorter.

Programmet produceras av produktionsbolaget Prata och sänds i Sveriges Radio P1. Använd länken för att lyssna.

Lyssna här

Sharing is caring

Har du hört det uttrycket förut? Det betyder att du bryr dig om andra när du delar med dig av sådant du tycker om. Vi hoppas att du tycker om detta nyhetsbrev så mycket att du vill dela med dig av det till dina vänner och bekanta. Vi är så angelägna om att du ska dela med dig, så att vi har valt att ge ut nyhetsbrevet med Creative Commons BY-licens (CC BY), om inte annat anges. Denna märkning innebär att du kan dela något av det du tycker om så länge du erkänner originalförfattaren och gärna varifrån du hämtat det som du återger.