Under de senaste veckorna har läget med coronapandemin förvärrats, och när detta nyhetsbrev skickas ut så vårdas alltför många människor med allvarliga…
, , and
I denna månads nyhetsbrev berättar vi om ett kärt återbesök, om vårt fortsatta arbete med e-böcker och avslutningsvis om en uppmärksammad spökvandring…
Så har det återigen varit ett årsskifte och vi lägger 2021 till historien, samtidigt som vi öppnar för ett nytt och outforskat 2022. I detta nyhetsbrev…
, , , and
Brunnsmuseets mångåriga medarbetare Kerstin Larsson har efter lång tids sjukdom somnat in i en ålder av 71 år. Kerstin var en stor källa gällande…
and
Det är få förunnat att kunna göra något nytt och spännande av något gammalt. Redan i arbetet med vår första e-bok, Petrus Tersmedens Sätra brunns…
, , , and
I förarbeten till Brunnsmuseets sommarutställning år 2020, “Alla tiders brunnslif!”, så tog arbetsgruppen fram fem olika teman med utgångspunkt från…
and
Det är med tunga hjärtan och stor sorg vi mottagit beskedet av att Mats Hellström har avlidit efter en tids sjukdom. Mats hade ett mycket stort…
Det finns dagar som det är extra spännande att vara redaktör för Brunnsmuseets nyhetsbrev. Det är inte minst vid de där tillfällena när man kan känna…
and
Visst är det något fascinerande med årsskiften! I ett och samma skede blir ens samtid, framtid och dåtid samtidigt lika mycket aktuella. Det ger en…
, , , and
Sommaren är på ingång och äntligen så tillåter pandemiläget något lättade restriktioner och förhoppningsvis en trygg och stabil återgång till det…
, , and
I det förra nyhetsbrevet som skickades ut på nyårsdagen tog vi avsteg i det förgångna 2020. Sedan dess så har vi inom arbetsgruppen under årets första…
Vi står nu vid ännu ett årsskifte och för tredje gången utkommer Brunnsmuseets nyhetsbrev med ett specialnummer på nyårsdagen. Liksom i våra tidigare…
, , and