Så har det återigen varit ett årsskifte och vi lägger 2021 till historien, samtidigt som vi öppnar för ett nytt och outforskat 2022. I detta nyhetsbrev…
, , , and
Under de senaste veckorna har läget med coronapandemin förvärrats, och när detta nyhetsbrev skickas ut så vårdas alltför många människor med allvarliga…
, , and
Visst är det något fascinerande med årsskiften! I ett och samma skede blir ens samtid, framtid och dåtid samtidigt lika mycket aktuella. Det ger en…
, , , and
I förarbeten till Brunnsmuseets sommarutställning år 2020, “Alla tiders brunnslif!”, så tog arbetsgruppen fram fem olika teman med utgångspunkt från…
and
I det förra nyhetsbrevet som skickades ut på nyårsdagen tog vi avsteg i det förgångna 2020. Sedan dess så har vi inom arbetsgruppen under årets första…
Sommaren är på ingång och äntligen så tillåter pandemiläget något lättade restriktioner och förhoppningsvis en trygg och stabil återgång till det…
, , and
Du som läst detta nyhetsbrev tidigare har förmodligen också hört talas om vårt projekt att digitalisera och tillgängliggöra brunnslitteratur som…
and
Det är fredag den 1 oktober och du läser Brunnsmuseets trettonde nyhetsbrev. Just fredag den 13:e brukar ju betraktas som en otursdag av historiska…
and
Det råder politisk turbulens i Sverige, men Brunnsmuseet står kvar när vindarna blåser och bjuder här på ett somrigt nyhetsbrev. Vi planerar just nu för…
and
Den 31 juli kom äntligen de första svenska, olympiska medaljerna från Tokyo-OS genom diskusherrarna Daniel Ståhl och Simon Pettersson. Den fantastiska…
and
Den globala pandemin med covid-19 har nu pågått i ett år och det präglar fortfarande stora delar av vårt samhällsliv, arbetsliv och privatliv. Det talas…
, , and
Snart är det äntligen dags för årets andra stora höjdpunkt för Brunnsmuseet, nämligen Kulturarvsdagen. Under den andra helgen i september så firar vi…
, , and