Pandemin har slagit hårt mot landets museer. Det har vi pratat om tidigare, inte minst i de två första avsnitten av Brunnspodden. Det var den 18 december 2020 som regeringen presenterade nya åtgärder och restriktioner för att motverka spridningen av det nya coronaviruset, som ge…
Gustav Lundin, Mats Hellström, and Tohbbe Lindblom
Den globala pandemin med covid-19 har nu pågått i ett år och det präglar fortfarande stora delar av vårt samhällsliv, arbetsliv och privatliv. Det tala…
Gustav Lundin, Tohbbe Lindblom, and Mats Hellström
I det förra nyhetsbrevet som skickades ut på nyårsdagen tog vi avsteg i det förgångna 2020. Sedan dess så har vi inom arbetsgruppen under årets första …
Gustav Lundin
Visst är det något fascinerande med årsskiften! I ett och samma skede blir ens samtid, framtid och dåtid samtidigt lika mycket aktuella. Det ger en stu…
Gustav Lundin, Tohbbe Lindblom, and Mats Hellström
En ny ljudguide i april. En ny utställning i juni. Ett nyhetsbrev i oktober. Dessutom en omarbetad och en ny webbplats. Det har varit ett år med flera …
Gustav Lundin
Under de senaste veckorna har läget med coronapandemin förvärrats, och när detta nyhetsbrev skickas ut så vårdas alltför många människor med allvarliga…
Gustav Lundin, Tohbbe Lindblom, and Mats Hellström
Det har inte varit något vanligt år, varken i världen, i Sverige eller på Sätra Brunn. Till följd av coronapandemin så blev det ingen sedvanlig brunnss…
Gustav Lundin
Brunnsmuseet Sätra Brunn är ett ideellt arbetslivsmuseum med syfte att bevara och berätta om Sätra Brunns kulturarv. I detta nyhetsbrev kommer vi ha sä…
Brunnsmuseet Sätra Brunn
See all